KÖYÜMÜZDE BULUNAN MADEN

Aşağa gitmek

KÖYÜMÜZDE BULUNAN MADEN

Mesaj tarafından berataydogdu Bir Salı Mart 11, 2008 9:49 am
MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MADEN ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ORTA ANADOLU EHM ARAMALARI PROJESİ


ANKARA-BALA
AKVİRANÇARSAK K.
ŞABAZİT (CHABAZITE) SAHASI

Şabazit, zeolit grubuna ait 48 mineralin en önemlisidir. Saflık ve boyut olarak, dünyada bilinen tek yatak Bowie’de yer almaktadır (Arizona-ABD, GSA Resources, Inc.; rezerv: 796,000 ton; ortalama tabaka kalınlığı 20 cm’dir, 280 km2’lik alanda yaklaşık 3000 adet sondaj yapılmıştır).

Kimyasal bileşim: CaAl2Si4O12 - 6H2O, Sulu kalsiyum aluminyum silikat
Sınıfı: silikatlar
Alt sınıfı: Tektosilikatlar

Grup: Zeolitler
Türleri: Ca-Chabazite, K-Chabazite, Na-Chabazite, Sr-Chabazite
•Renksiz, beyaz,, pembe, sarımsı, kırmızımsı ve kahverengi.
• Camsı,
• Şeffaf-yarışeffaf,
• Rombohedral, pseudokübik,
• İkizlenme olağan,
• Sertlik: 4-5,
• Özgül ağırlık: 2.0-2.2
• Çizgi rengi beyaz,
• Asitle reaksiyona girmez,
• Kuvars, kalsit, skolesit, apofillit, natrolit, höylandit, stilbit ve diğer zeolitlerle birlikte bulunur,
• Bulunduğu bölgeler: Poona, Hindistan; Berufjord, İzlanda; Columbia Co., Oregon, Passaic Co., New Jersey and in Yellowstone Park, ABD; Cumberland Co., Nova Scotia; Yeni Zelanda, Rhineland, Almanya ve İsviçre.Genel Kullanım Alanları

Kurutma (Desiccation): Prosesten geçirilmiş susuz (anhydrous) (% 3’den az nem içeriğine sahip) şabazit ürünleri, 25°C’de % 10 relatif nemlilikte suyun ağırlıkça minimum % 15’ini adsorbe etme (mineralin sahip olduğu yüzeylerde tutma) kabiliyetine sahiptir. Bu özelliği dolayısıyla, nemli ortamlarda bulunan ekipman ve ürünlerin korunmasında kullanılan önemli bir mineraldir. Şabazit nemli ortamlarda kullanılan diğer koruyucu malzemeler olan silika-jel ve çeşitli killerle kıyaslandığında, ortamdaki nemi tamamıyla ve çok daha kısa sürede uzaklaştırma yeteneğine sahip olması bakımından, daha üstün kabiliyetli bir mineraldir. Özellikle ortamdaki nem ve proses sırasında açığa çıkan nemin yaratacağı korozyonlara karşı çeşitli motor sistemlerinde de kullanılabilmektedir.

Isıtma-soğutma sistemleri (Klimalar) (Gas Separation): Soğurma esasına dayalı soğutma-ısıtma uygulamalarında, akışkan olarak freon (chlorofluorocarbons) yerine, su kullanılmaktadır. Isı kaynağı olarak, petrol, gaz, odun ve güneş enerjisinin kullanımının söz konusu olduğu bu tür sistemler, freon bazlı sistemlere göre çok daha verimli olmaları bakımından önem taşımaktadırlar. Bu tür uygulamalarda şabazit mineralinin kullanılması, şabazitin yüksek oranda soğurma ve salıverme kapasitesine sahip olması, maliyeti düşürmesi ve bozunmaya karşı dayanımı da dikkate alındığında; diğer sentetik zeolitlere göre önemli üstünlükler ve avantajlar sağlamaktadır

Radyoaktif Atıklar (Radioactive Waste Treatment): Şabazitin en önemli uygulama alanlarından birisi de radyoaktif atıklar içerisinde yer alan Cs137 ve Sr90 gibi radyoaktif maddelerin bertaraf edilmesidir. Özellikle Sr90 için yüksek derecede selektif olan şabazit ürünleri, diğer doğal ya da sentetik zeolit ürünlerine göre, radyoaktif atıkların bertarafında çok daha etkilidir. İyon değiştirme reçineleri radyoaktif atıklarla ilgili uygulamalarda, radyasyonun reçinenin yapısında tahribat yapması nedeniyle kullanılamamaktadır.ŞABAZİT MİNERALLERİ (Akvirançarsak K. Şabazit Sahası)

İyon Değiştirme Uygulamaları (Ion Exchange Applications): Şabazit ürünleri, sulu çözeltiler içindeki amonyum nitratın arıtılmasında kullanılır. Çözeltideki 2.3 meq/gm ya da ağırlıkça % 9 oranındaki amonyum nitratı uzaklaştırabilme kabiliyetine sahiptir. Özellikle hidrometalurji uygulamalarında, çözeltide yer alan çeşitli metallerin kazanılmasındaki yeteneği oldukça üstündür. Çözeltide yer alan ağırlıkça % 21.9 gümüş, % 15.3 bakır ve % 2.8 oranlarındaki metallerin kazanılmasında etkili olduğu gözlenmiştir.


AKVİRANÇARSAK (ANKARA-BALA) ŞABAZİT SAHASI
Endüstriyel hammadde aramaları kapsamında; Orta Anadolu’da Ankara-Haymana-Bala ve Konya civarında yer alan gölsel havzalarda endüstriyel mineral kaynaklarının (evaporit tuzları, killer, zeolitler vd. ekonomik oluşumlar) araştırılmasına yönelik havza etütleri uygulamaya konulmuştur.
2006 yılında gerçekleştirilen sondajlı çalışmalar ve maden jeolojisi araştırmalarından elde edilen ilk veriler ışığında; Ankara-Bala-Akvirançarsak K. Yakın civarında, ABD’de (Arizona) işletilmekte olan “Bowie” sahasından sonra, Ülkemizin ekonomik olarak değerlendirilebileceği düşünülen ilk önemli “ŞABAZİT (chabazite)” sahası keşfedilmiştir. Çeşitli endüstri kollarında önemli bir yer teşkil eden zeolit grubu mineralleri içerisinde ticari ve stratejik önemi en yüksek olan “ŞABAZİT” minerali özellikle petrol, doğal gaz, sıvı sanayii atıkları, atık sular, kullanma suları gibi hemen her türlü likit maddelerin arıtılılmasında etkili olarak kullanılan bir hammaddedir. Arıtma sistemlerinde kullanılan diğer doğal ve sentetik malzemelere göre daha üstün absorbsiyon ve iyon değiştirme kapasitesine sahip olması, özellikle radyoaktif Sr ve Cs izotoplarının bertaraf edimesindeki üstün kabiliyeti nedeniyle de ayrı bir önem taşımaktadır. 2006 yılında yapılan maden jeolojisi ve sondajlı araştırmalar sonucunda keşfedilen bu saha ile ilgili olarak, elde edilen ilk veriler değerlendirilmekte, belirlenen “ŞABAZİT” oluşumlarının laboratuvar araştırmaları sürdürülmektedir.
2007 yılında Orta Anadolu EHM Aramaları Projesi kapsamında sahadaki rezerv durumuna ilişkin değerlendirmeler devam etmektedir. X-Ray analizleri ve SEM incelemeleri ile Zeolitik tüflerin “ŞABAZİT” içerikleri belirlenmiştir. Sahada belirlenen zeolitik tüf oluşumları içerisinde yer alan ŞABAZİT minerallerinin dağılımı, miktarı ve yukarıda sözü edilen alanlarda kullanımına yönelik olarak teknolojik özelliklerinin belirlenmesi amacıyla laboratuvar çalışmalarına devam edilmektedir.

_________________

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Sayfa başına dön


 
Bu forumun müsaadesi var:
Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz